top of page

Bargerveen

2020%20077_edited.jpg

Tot in de 19e eeuw was een groot gedeelte van Oost Drenthe, het aanliggende Groningen en een groot stuk van Duitsland een groot aaneengesloten veengebied, het Bourtangermoeras. Het was met haar 1200 km2 het grootste hoogveengebied van Midden-Europa.

Het gebied is ontstaan duizenden jaren nadat de ijstijd zich heeft teruggetrokken uit het gebied. Er ontstonden moerassen bovenop het achtergebleven keileem en dekzand. In deze moerassen ging het veenmos groeien. Dit plantje heeft de basis gevormd voor de dikke veenpakketten die zijn ontstaan.

IMG-20201102-WA0006_edited.jpg

elektrische scooter huren

DSC_1356_edited.jpg

Door de turfwinning en een ander gebruik van de grond, vooral landbouw, is er veel veranderd. Het gebied is grotendeels afgegraven. Er zijn nog maar een paar restanten over waar je het gevoel van het oude Bourtangermoeras nog vindt. Het Bargerveengebied in Zuidoost Drenthe, aan de grens met Duitsland, is hiervan een mooi voorbeeld.

Er is veel aan gedaan om het gebied te behouden en weer te herstellen zodat niet alleen het veen hier nog steeds actief groeit maar ook dat de fauna en flora hier weer een veilige plek heeft. Er komen veel bijzondere soorten voor zoals de enorme hoeveelheid vlindersoorten, het vleesetende plantje zonnedauw en bijzondere vogels zoals de Grauwe Klauwier. Ook de Adder en de landhagedis kunt u hier aantreffen.

Niet voor niets is een groot deel van dit gebied uitgeroepen tot een Natura 2000 gebied, een hotspot in het Hondsrug UNESCO Geopark en een aardkundig monument in de Provincie Drenthe.

Het gebied is niet alleen een Nederlands natuurgebied maar ook het aangrenzende Duitse gebied behoort erbij. Samen heet dit gebied  Natuurpark Moor-Veenland.

Sinds 1968 is een deel van Bargerveen onder beheer van Staatsbosbeheer beschermd gebied. Ondertussen is het gebied uitgegroeid tot de 2500 ha.

Het Bargerveen is in drie gebieden ingedeeld, met verschillende kenmerken: Het Meerstalblok, het Amsterdamse Veld en het Schoonebeker Veld.

Het grootste deel van het natuurgebied wordt doorkruist met wandelwegen en fietspaden.

In de directe omgeving zijn een aantal interessante bezoekersplekken waaronder een vogelkijkhut, uitkijktoren, een informatiecentrum in het Veenloopcentrum in Weiteveen en de grootste schaapskooi van Nederland met horecavoorziening. Waar u van een aangename tussenstop kan genieten.

 

Kom kijken en genieten van dit prachtig stukje Nederland. Maar doe het zonder overlast voor de natuur en de dieren.

 

Daarom doen wij het Silent!

DSC_1142_edited.jpg
bottom of page